BirdDog 4K Family

BirdDog

4K Family

Image

4K HDMI

1 x HDMI 20 Input
1 x HDMI 2.0 Output
1 x 12 G SDI Output

Image

4K 12G SDI

1 x HDMI 2.0 Output
1 x 12G SDI Input
1 x 12G SDI Output

Image

4K Quad

1 x HDMI 2.0 Output
4 x 12 G SDI Input/Output